Artikel

Op dinsdag 13 november 2018 organiseren Inagro en de Vlaamse Overheid een demonamiddag rond groenbedekkers. Met een rondgang door de verschillende groenbedekkermengsels willen we de keuze voor een goed mengsel aangeven. Een demo van regenvalsimulatie zal het belang van groenbedekkers tegen erosie aantonen. Daarnaast demonstreren we welke druk op de bodem terecht komt a.h.v. machinegewichten en bandenspanning. Tenslotte demonstreren we een goed beheer van spuitresten.  

 
Demonamiddag groenbedekkers
Programma:

Locatie dit jaar is Broekenhoek te Moen (Zwevegem). De groenbedekker die je inzaait op je bedrijf dient te beantwoorden aan de technische keuzes binnen je bedrijfsvoering. Bij het bezoek aan de demonstratievelden, waar verschillende mengsels zijn uitgezaaid, kom je te weten welke mogelijkheden mengsels bieden, waarop te letten bij de samenstelling en wat de impact is op ziekten en plagen. Ook bieden groenbedekkers een oplossing voor erosie. Doordat het hellende veld bedekt blijft, kan er minder erosie optreden. Via een praktische regenvalsimulatie wordt dit gedemonstreerd. Daarnaast worden verschillende machines gewogen met of zonder gewicht in fronthef om de druk en aslast op de bodem aan te tonen. Naast een goede verdeling van gewicht kan ook de bandenspanning een serieuze impact leveren naar bodemverdichting. Tenslotte wordt gedemonstreerd hoe je spuitresten kan beheren.  

Programma:  

13.30 u: Welkom en inleiding
Groenbedekkers:
impact op ziekten en plagen
impact op erosiebestrijding (regenvalsimulatie)
Goed bodembeheer: aslasten en bandenspanning
Beheer van spuitresten
16.30 u: Afsluitende drink

Meer info?  

Franky Coopman, franky.coopman@inagro.be, 051 27 33 45  
Annelies Pollentier, annelies.pollentier@inagro.be, 051 27 33 83

201809_Levendebodem.jpg


“This project has received funding from the European union’s horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n. 772705”

Praktisch:
Datum:
dinsdag 13 november 2018
Begintijd:
13u30
Eindtijd:
16u30
Locatie:
Broekenhoek 1, Moen
Kostprijs:
Deelname is gratis. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.
Inschrijven:
 
Inschrijven via dit formulier.
Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting