Artikel

Onder een stralende avondzon vond op 27 juni de jaarlijkse voorjaarsbiovelddag plaats op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. De onderzoekers van de afdeling biologische landbouw gaven een overzicht van de veldproeven tijdens een rondgang. Op het vlak van bodemzorg was er aandacht voor het systeem van de vaste rijpaden op breed spoor en was er een machinedemo met de Ovlac Ekoploeg, de snijwals en cultivator van Treffler. De ruim 80 geïnteresseerden sloten de avond af met een netwerkmoment met een biobiertje van Joris Cambie.

Biovelddag Inagro inspireert ruim publiek

Vaste rijpaden op breed spoor vormen een meerwaarde
Al voor het derde jaar wordt op het biologisch proefbedrijf met een vast rijpadensysteem gewerkt op een spoorbreedte van 3 meter. Tegelijk werd de ploeg aan de kant gezet en willen we de grond zo min mogelijk kerend bewerken. Buitenlandse ervaringen geven aan dat het rijpadensysteem en niet-kerende grondbewerking elkaar kunnen versterken. De ervaringen zijn tot op heden positief. Toch is de goede agrarische praktijk belangrijk en moet je bij een natte grond voldoende lang wachten voor je het veld op gaat om te planten of te zaaien. De bloemkool werd in april te nat geplant voor een goed resultaat. In een nat voorjaar kan je wel eerder op het land voor mechanische onkruidbestrijding met wiedeg en schoffelmachine. In het teeltbed is egaler en nauwkeuriger schoffelwerk mogelijk door de afwezigheid van verstorende sporen. Doordat er altijd ondiep wordt gewerkt, wordt de uitdroging van de grond beperkt.

Machinedemo’s met ekoploeg, cultivator en snijwals als orgelpunt van een geslaagde avond
Biologische telers zetten steeds vaker de ploeg aan de kant en kiezen voor niet-kerende grondbewerking. Dat is goed voor de bodem en het bodemleven. Maar er zijn ook heel wat uitdagingen verbonden aan niet-kerende grondbewerking. Het is lastig om grasklaver, doorlevende groenbedekkers en overwinterende onkruiden als straatgras, vogelmuur en paarse dovenetel in het voorjaar voldoende te vernietigen voor een vroege volgteelt.
 
Twee machines van Treffler kwamen aan bod in de demo. Om groenbedekkers en gewasresten te verkleinen werd de Snijwals TSW gedemonstreerd. Die wals is een doorontwikkelde ‘roller crimper’ en wordt in front op de trekker geplaatst. Doordat het draaipunt vooraan zit, stuurt de wals mee. Er was onvoldoende gewas om de werking van de machine te beoordelen. Het principe lijkt beloftevol om met minimale energie een volgroeide groenbemester te vernietigen.  Voor het oppervlakkig afsnijden van plantenwortels kwam cultivator van de TGA-series in beeld. Die is uitgerust met verende tanden en vlaksnijdende en ruim overlappende scharen die wortels van bijvoorbeeld grasklaver net onder het oppervlak afsnijden en hergroei moeten verhinderen. Die cultivator kan zowel voor- als achteraan gemonteerd worden is dus combineerbaar met andere machines zoals de klepelmaaier of de rotoreg.
 
De beide machines, zowel de Treffler TGA als de klepelmaaier betekenden dit voorjaar alvast een meerwaarde op het proefbedrijf biologische landbouw (de machines werden aangekocht in voorjaar 2018). Grasklaver vernietigen blijft bewerkelijk. Door kleine oneffenheden in het perceel waren al 2 tot 3 bewerkingen nodig om grasklaver volledig te ‘scheren’.
 
TGA_cultivator.jpg
Foto: de TGA cultivator van Treffler bleek dit voorjaar erg effectief voor de vernietiging van groenbemesters


Soms kan ploegen ook nog nodig zijn. In Vlaamse première werd de Ovlac ekoploeg gedemonstreerd. Die Spaanse ploeg werd het voorbije jaar door het bedrijf Koeckhoven uit Nederland onder handen genomen en aangepast naar onze bodemomstandigheden en ondiep werk. Doordat er niet in de bouwvoor word gereden, is de kans op ondergrondse verdichting kleiner.
 
Er werd met de achtscharige demoploeg geploegd op een diepte van 15 cm over een breedte van 3 meter. Doordat een voorbewerking met cultivator gebeurde, was een ondiepere instelling (10 cm) niet mogelijk. De ploeg keerde de grond netjes en legde het aanwezige onkruid mooi weg in de voor. De trekker van 115 pK had geen moeite met die combinatie. Er wordt dus ook op trekkracht en brandstof bespaard. Nieuwe stof voor discussies over een optimale bodembewerking…    
 
ovlac_ploeg.jpg
Foto: ondiep ploegen met de Ovlac ekoploeg
 
 
Meer info
Franky Coopman – franky.coopman@inagro.be
 
Gekoppelde thema's & sectoren: