Artikel

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen en welke stoppelbewerking voeren we nu best uit? Deze centrale vragen werden beantwoord via een demonstratie van vijftien verschillende machines te Moen. Een gouden regel: stel je machine correct af! Een correcte afstelling laat toe dat iedere machine onder de juiste omstandigheden goed werk kan leveren.   

  
Meer dan 100 boeren op machinedemo

Een goede bodemconditie is de basis
Zelfs al heb je de beste niet-kerende machine om de ploeg te vervangen, als je bodem zelf niet in orde is, kan de machine niet optimaal werken! Een goede bodemconditie wordt gestimuleerd door een diversiteit aan gewassen te verbouwen, maar we zijn nu éénmaal gewend om een hoofdgewas als monocultuur te verbouwen. Onderschat dus niet het belang van een groenbedekker en kies bij de inzaai liefst voor een mengsel. Mengsels van gewassen zorgen immers voor een stimulans in de bodem, oa door een variërende bewortelingsdiepte.

20180911_aanwezigen.jpg

Niet-kerende machines
Meerdere types niet-kerende machines (schijveneg, vaste tand en diepwoelers) werden op de demonamiddag aan het ruime publiek gedemonstreerd. Naast uitleg over de constructie en werking van iedere machine, werd ook een beoordeling uitgevoerd van de grondbewerking. Komende weken wordt dieper ingegaan over de precieze werking, geïllustreerd met enkele  filmfragmenten.


Schijveneg
De schijveneg kan eenvoudig grotere hoeveelheden gewasresten mechanisch verkleinen en vermengen met de grond. Met deze machine moet met een grotere snelheid gereden worden, anders wordt onvoldoende menging en verhakseling bekomen. Voor een oppervlakkige ontstoppeling biedt dit gamma machines een goed resultaat.


Vaste tand
Met oog op niet-kerende grondbewerking, kan je met een vaste tand cultivator al flink uit de voeten. Deze bewerking gaat ook iets dieper dan een werkgang met een schijveneg. De machines bestaan in alle maten, modellen, veel of weinig tanden, smalle of brede beitels, met of zonder vleugels. Wat te kiezen? In een volgend nieuwsbericht gaan we hier verder op in.


Diepwoeler
Ook bij diepwoelers bestaat een rijkheid aan modellen: rechte of geboden tanden, 4 of 6 tanden per 3m, allemaal op 1 rij of in V-vorm … Onder diepe grondbewerking verstaan we een bewerking tot beneden de ploegzool of net beneden de verdichte laag (ong 30 cm).

Omschakelen van ploegen naar niet-kerende grondbewerking
Het is een manier van bedrijfsvoeren, maar voor iedereen toepasbaar. De eerste jaren na ploegen zal vooral diepe grondbewerking nodig zijn als dat er verdichting optreedt. Verdichting is er altijd, maar we moeten deze zo oppervlakkig mogelijk houden. Hoe dieper je een bodem los maakt, hoe dieper je deze ook terug kan compacteren. Als je ploegt tot 30 cm, dan kan je je bodem ook compacteren tot voorbij de 30cm. Door niet-kerend te werken vergroot je op termijn ook je draagkracht van je bodem. Hierdoor reduceer je de kans op diepere bodemcompactie.


Een vaak gemaakte fout bij omschakeling van ploegen naar niet-kerend, is dat de grond te sterk wordt losgemaakt. Dit is zeker geen vereiste! Je moet een zekere fractieverdeling van kluitgrootte in je bodem hebben: grote en kleine kluiten door elkaar, dit zorgt voor een goede structuur! Denk maar aan een ballenbad: als alle ballen dezelfde diameter hebben, zak je hier gewoon in. Ook voor een goede bodemstructuur heb je best partikels met verschillende diameter. Eveneens mag de opeenvolging van kluitgrootte in de diepte niet te sterk variëren. Bij ploegen bijvoorbeeld, komen er zeer kleine bodemfracties onderaan terecht, net voor de overgang naar de ondergrond met grove kluiten. Bij niet-kerende is dit niet mogelijk, waardoor je dus gelijkmatige overgangen hebt in fractiegroottes. Bij een stabiele bodemsituatie na enkele jaren niet-kerende bodembewerkingen, kunnen diepe bodembewerking zich beperken tot ongeveer 23cm. Minder diep bewerken = minder brandstofverbruik, sneller werken ….


Algemeen zijn volgende handelingen totaal NIET gewenst en dragen ze NIET bij tot een gelijkmatige overgang van kluiten in de bodem van boven naar beneden:

  • Te intensieve bewerkingen
  • Te diepe bodembewerkingen
  • Te homogene zones in één bodemlaag

Lees zeker ook onze berichten komende weken waar we nog dieper ingaan op de soorten machines,  de keuze van schijven/tanden, aandrukrollen en brandstofbesparing.

Meer info
Franky Coopman - franky.coopman@inagro.be
Annelies Pollentier  - annelies.pollentier@inagro.be

>> Bekijk hier de brochure van de demonamiddag

Gekoppelde thema's & sectoren: