Artikel

Op woensdag 30 mei organiseerde PIBO-Campus vzw haar jaarlijkse proefveldrondgang. Naast de gangbare proeven in suikerbieten, cichorei, wintertarwe en wintergerst was er dit jaar ook aandacht voor de bemestingsproef met schijfkouters in wintertarwe.  

Aandacht voor bemestingsproef tijdens proefveldbezoek

Dit voorjaar legde PIBO- Campus twee bemestingsproeven aan. In een eerste proef werden verschillende bemestingen uitgevoerd voor de inzaai van hakselmaïs. Op een ander proefveld voor wintertarwe werd een innovatieve toepassing met drijfmest uitgetest. De drijfmest werd geïnjecteerd met een machine voorzien van schijfkouters.


De 150 aanwezigen toonden vooral interesse in deze laatste proef.  Een veelgestelde vraag was of de insnijdingen van de schijfkouter effectief de groei van de tarwe kunnen stimuleren. De medewerkers van PIBO-Campus kunnen dit op basis van visuele waarnemingen voorlopig niet bevestigen. Ze kijken vol ongeduld uit naar de oogstresultaten om hierop een goed antwoord te bieden.


De definitieve resultaten van de proef worden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse graanvergadering van PIBO-Campus vzw op 11 september 2018. Alle geïnteresseerden zijn welkom!


Voor meer informatie over de proef, contacteer:
Sander Smets - sander.smets@pibo.be - +32(0)12 39 80 55

Gekoppelde thema's & sectoren: