Artikel

Op de zandgronden in de Antwerpse Kempen wordt vooral maïs en gras geteeld. De meest voorkomende problemen zijn bodemverdichting en een laag organisch stofgehalte. Hooibeekhoeve zoekt landbouwers die ideeën willen uitwisselen rond dit thema.  

 
Oproep kandidaten voor ondernemersgroep Antwerpen

In het kader van Leve(n) de Bodem heeft Hooibeekhoeve een aantal demoproeven aangelegd waarbij geëxperimenteerd wordt met bandendruk, verschillende manieren van mest toedienen, verschillende mestsoorten (ook compost) en niet-kerende grondbewerkingen.   


We zijn op zoek naar landbouwers die in een ondernemersgroep ideeën willen uitwisselen rond deze thema’s. De bedoeling is om samen na te denken over verbeterpunten voor een optimale bodem die de basis vormt voor een kwalitatieve productie. We kijken naar de negatieve en positieve punten bij de percelen van collega-landbouwers en bezoeken ook proefvelden.  


De eerste bijeenkomst gaat door op 5 april 2018 om 20u bij Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel.   


Interesse? Neem contact op met:   

Katrien Geudens - info@hooibeekhouve@provincieantwerpen.be


>> Schrijf je in!    

Gekoppelde thema's & sectoren: