Artikel

Er bestaan verschillende manieren om een groenbedekker in het voorjaar in te werken. Daarnaast speelt de C/N-verhouding van groenbedekkers een rol in de N-nalevering. In een ondernemersgroep rond bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers discussieerden landbouwers over deze en andere thema's.  

 
Hoe groenbedekkers inwerken?

Er zijn twee verschillende soorten groenbedekkers:   

  1. Soorten met een hoge koolstof/stikstof (C/N)-verhouding;
  2. Soorten met een lage C/N-verhouding


Hoge C/N-verhouding
Groenbedekkers zoals haverstro laten een nogal strorijke massa achter op het veld. Wanneer we deze massa inwerken, dan zal er voor de vertering eerst wat stikstof worden vastgelegd. Hou hiermee rekening als je een snelgroeiend gewas zoals spinazie met korte groeiduur en hogere N-behoefte kort erna inzaait. De teelt kan immers met een N-gebrek te kampen hebben omdat de vertering van het stro redelijk wat N gaat vastleggen.

Bij het inwerken van deze grote massa, zorg er dan voor dat deze massa eerst goed gemengd wordt door de bouwvoor voordat deze wordt ondergeploegd. De massa direct onderploegen zou kunnen voor zorgen dat er een compacte, zure en anaerobe laag gevormd wordt.   


Lage C/N-verhouding
Groenbedekkers zoals vlinderbloemigen hebben een vooral groenachtige massa na de winter. De N-vrijstelling zal ook vlugger verlopen ten opzichte van onze strorijke groenbedekkers. Vanaf het vernietigen wordt er al N vrijgesteld.


Manieren van inwerken
Afhankelijk van je teeltrotatie en beschikbare machinerie, bestaan meerdere mogelijkheden om je groenbedekkers te behandelen: doodspuiten, klepelen, frezen, stoppelploegen, schijveneg, kneuzen en ploegen. Zorg in het voorjaar dat je bodem niet te fijn verkruimelt (bv. via frezen), een schijveneg laat in dit geval een grovere structuur na. Bewerk je bodem pas als deze voldoende is opgedroogd, ook in de diepere lagen. Door het uitvoeren van een bodembewerking verbreek je immers de capillariteit en zal je bodem daarna minder snel opdrogen (in de ondergrond) ten opzichte van een ongestoorde bodem.


Blijf op de hoogte
Wil je ook aansluiten bij deze ondernemersgroep rond het thema bodemvruchtbaarheid, houd dan zeker onze agenda in de gaten!


Gratis bodemadvies
Wens je met hulp van een expert dit ook eens toe te passen op jouw perceel? Je kan beroep doen op een gratis begeleiding op jouw bedrijf. Ontdek onze kennispendelaars in het intereg project Leve(n)de Bodem!


Meer info:
Franky Coopman via franky.coopman@inagro.be of 051 27 33 45

   


Gekoppelde thema's & sectoren: