Artikel

Leve(n)de Bodem organiseert op 8 december een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties op Agribex. Verschillende toeleveringsbedrijven zullen hun nieuwe technieken binnen verschillende thema’s voorstellen. We besteden aandacht aan de haalbaarheid, de toepassingen en het economische aspect. Jij kan nadien aangeven van welke techniek je een demonstratie wil zien op een agrarisch praktijkcentrum, de proefboerderij of op het perceel van jouw landbouwbedrijf.        

       
Bodemvriendelijke innovaties op Agribex

De innovaties worden gebundeld per thema:

Koolstofmanagement optimaliseren  

Dierlijke mest is voor veel teelten een basisbemesting. Het is bovendien een vorm van kringloopsluiting. De mestwetgeving beperkt de toediening van ruwe mest. We kunnen nagaan of er toekomst zit in:

  • Rijenbemesting met gelijktijdige zaai of nieuwe mestproducten
  • Bodem verbeterende middelen of -technieken gericht op het koolstofgehalte

Bodemgezondheid  

Technieken en maatregelen die binnen dit thema besproken kunnen worden:

  • Handhaven van optimale bodem-pH via plaatsspecifiek bekalken
  • Groenbemesters in relatie tot biofumigatie
  • Optimalisatie van het waterregulerende vermogen van de bodem
  • Producten die het bodemleven bevorderen

Innovatieve teelttechniek  

Bodembewerkingen hebben een belangrijke invloed op de bodemstructuur. Fouten bij bodembewerkingen kunnen tijdens het teeltseizoen zelden nog gecorrigeerd worden. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Vaste rijpadensyteem
  • Bandenspanningsmeters/weegplaten
  • Strip-till
  • Precisielandbouw

> Bekijk de praktische details.

Meer info:

partnerlogos_levendebodem.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting