Artikel

Tijdens de Bodemdag zal er veel aandacht zijn hoe we de kwaliteit van de bodem als basis van onze productie in stand kunnen houden en verbeteren. Tijdens deze dag kun je verschillende proeven met bodemverbeteraars zien die aangelegd zijn voor het project Leve(n)de Bodem. Er  zal tevens aandacht zijn voor het juiste gebruik van groenbemesters, maatregelen om afspoeling te beperken en hoe we als akkerbouwsector een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de uitstoot van CO2. Indien de weersomstandigheden niet meewerken zal de Bodemdag verplaatst worden naar 2 november. Houd hiervoor de websites, facebook en twitter van de deelnemende partners in de gaten!      

    
Programma:


Er is een ochtendprogramma om 9u15 
En een namiddagprogramma om 13u15 


Praktisch:
Datum:
donderdag 26 oktober 2017
Begintijd:
09u15
Eindtijd:
16u00
Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR Colijnsplaat
Gekoppelde thema's & sectoren: