Artikel

Een mooie najaarszon, veel volk en een beursstand met leuke Inagro-petjes waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en je kon meedoen aan onze wedstrijd om kans te maken op één van de vijf dronevluchten met gratis analyse over jouw perceel! Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het zonnige Werktuigendagenweekend en ontdek de winnaars van de wedstrijd!   

  
Dit waren de Werktuigendagen 2017...

Tijdens de Werktuigendagen stond het probleem van bodemverdichting centraal op onze beursstand. Naast strengere normen rond bemesting en gewasbescherming werken ook zware machines de bodemkwaliteit in de hand. Daardoor verliest de bodem zijn bufferende werking. Tijdens de WTD gaven we advies om bodemverdichting te vermijden.   

 20170924_132802_LR.jpg   

Bandenspanning
We demonstreerden onze breedspoortractor. Door te kiezen voor “vaste rijpaden op breed spoor” beperk je de oppervlakte van het tractorspoor. Zo kan je structuurbederf in het teeltbed voorkomen. Daarnaast gaven onze bodemexperten advies over de juiste bandenspanning. Door de bandenspanning af te stemmen op je activiteit kan je verdichting vermijden. Zo gebruik je op de weg beter een hoge bandenspanning en op het veld beter een lage bandenspanning.

    

Drones brengen jouw perceel in kaart
Verder kon je op onze stand ook kennismaken met onze smartfarmingexperten. Zij demonstreerden aan de hand van een drone hoe technieken uit de precisielandbouw ingezet kunnen worden om jouw perceel beter te beheren en op te volgen.

Met gewassensing is het mogelijk om de aanwezige variatie te bepalen, de effecten van bepaalde veldactiviteiten in kaart te brengen en indien nodig plaatsspecifiek bij te sturen. Daarvoor worden sensoren gemonteerd op drones of onbemande vliegtuigen.   
    
Eind augustus gingen we al aan de slag op een veld in Oudenaarde. Zo konden we de voordelen van gewassensing duidelijk aantonen op de Werktuigendagen.   
    
  • In augustus zaaiden we een perceel in met een groenbedekker (gele mosterd). Binnen het perceel brachten we een aantal afwijkingen aan. Een bepaalde zone van het perceel (rode cirkel) kreeg eind augustus al een extra bemesting. Op de WTD was die zone heel duidelijk zichtbaar in het beeld. De planten hadden er duidelijk meer stikstof opgenomen.
  
  • Over een lengte van 20 meter reden we eind augustus ook enkele keren met een tractor voor het inzaaien van de groenbemester. Daardoor ontstonden er samengedrukte plaatsen, die zorgen voor verminderde opkomst of gewasstand. Die stroken waren duidelijk zichtbaar in de beelden. De opkomst was er duidelijk minder goed. Daarnaast konden we in de groenbemester ook de rijsporen terugvinden van de voorgaande teelt.

    

> Bekijk een filmpje van de dronebeelden. 

> Bekijk de reportage van PlattelandsTV waar Inagro in beeld komt vanaf 02:05

20170924_132444_LR.jpg

Nam je deel aan onze wedstrijd?
Op onze beursstand kon je kans maken op een van de vijf dronevluchten met gratis analyse van jouw perceel! Daarvoor moest je drie vragen en een schiftingsvraag beantwoorden. Lore Lobeau uit Dikkebus en An Vancoillie uit Passendale konden het precieze gewicht van onze breedspoortractor op de beursstand raden (7660 kg). Het antwoord van de drie andere winnaars kwam dicht in de buurt van het werkelijke gewicht. We brengen hen persoonlijk op de hoogte.

    

    

Met financiële steun vanuit het project 'Leve(n)de Bodem'.   

Logoblok voor blogs.png