Artikel

Het project Leve(n)de Bodem laat zien dat we de kwaliteit van de bodem als basis voor onze voedselproductie in stand kunnen houden maar ook kunnen verbeteren op langere termijn. Organische stof in de vorm van bodemverbeterende materialen kan daar een rol in spelen, zoals het verhogen van de ziektenwerendheid van de bodem, onderwerp van het lectoraat van Gera van Oss. Gelijktijdig zet Gera kritische kanttekeningen in het gebruik van bodemtoepassingen die niet aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. Deze workshop wordt georganiseerd als een onderdeel van de Open Dag 2017 ‘Klimaat & Verandering’ van CZAV/Rusthoeve.

Programma:
Praktisch:
Datum:
woensdag 21 juni 2017
Begintijd:
14u45
Eindtijd:
18u00
Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 in Colijnsplaat
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 inschrijven niet nodig
Gekoppelde thema's & sectoren: