Artikel

Op 21 juni organiseerde Proefboerderij Rusthoeve samen met de coöperatie CZAV de jaarlijkse Open Dag CZAV/Rusthoeve. Op deze dag worden alle agrariërs in het Zuidwesten van Nederland uitgenodigd om te komen kijken naar de vele proefvelen die zijn aangelegd op de Proefboerderij. De bezoekers kunnen tijdens zes rondgangen, die ieder vijf keer aangeboden worden zich laten informeren over de nieuwste rassen, gewasbeschermingsmiddelen en andere methoden om de teelt op het eigen bedrijf te verbeteren. Het project Leve(n) de Bodem is tijdens deze dag ook gepresenteerd aan alle bezoekers tijdens de rondgang met als thema bodem.

Leve(n) de Bodem op de Open Dag CZAV Rusthoeve

De dag was ondanks het stralende zomerweer ook dit jaar weer goed bezocht en we hebben minstens 2500 boeren mogen verwelkomen. Tijdens de rondgang heeft Nelis van der Bok (kennispendelaar voor Leve(n)de Bodem voor Delphy) de bezoekers uitgelegd welke proeven er aangelegd zijn op de Rusthoeve om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. De proeven die de Rusthoeve heeft aangelegd en die bezocht kunnen worden op de Open Dag waren vooral gericht op de effecten van verdichting. Op de proefboerderij is de afgelopen periode erg droog geweest, zodat er in het gewas (gerst) goed te sporen van verdichting te herkennen zijn.  


Op de Open Dag worden er ook workshops georganiseerd, waarbij de derde workshop verzorgd werd door Gera van Oss. Zij is verbonden aan het project Leve(n) de Bodem vanuit haar expertise als bodemdeskundige bij de Aeres Hogeschool te Dronten. Mevrouw Van Oss is kritisch over het gebruik van bepaalde bodemtoepassingen en pleitte daarmee voor een integrale werkwijze om beter met onze bodems om te kunnen gaan.

artikel4.jpg 


Gekoppelde thema's & sectoren: