Artikel

Dit proefveldbezoek kadert in een reeks veldbezoeken die verband houden met bodem en bemesting. Een proef op grasklaver werd aangelegd om zoveel mogelijk verschillen in gewasgroei te bekomen zodat technieken vanuit precisielandbouw in de praktijk kunnen worden gevaloriseerd. Verschillende kunstmestsoorten en zelfs een groeibevorderaar werden hiervoor in proef gelegd. Na scheuren van grasland wordt vaak maïs geteeld. We weten intussen dat dit problemen qua nitraatresidu kan opleveren. Tal van technieken gaande van onderzaai tot een zeer specifieke bodembewerking nl de Pol-ploeg worden vergeleken. In een andere proef werd maïs op verschillende rijafstanden gezaaid. Wil je weten hoe je de vergroening kan invullen? Bezoek dan zeker de demo van diverse voederbietenrassen (derde teelt), groenbemesters en bloemenmengsels voor akkerranden. 

 
Proefveldbezoek bodem en bemesting – Geel Ten Aard (Vl.)
Programma:

Meer informatie is terug te vinden op deze website.  

 
Praktisch:
Datum:
woensdag 21 juni 2017
Begintijd:
20u00
Eindtijd:
23u00
Locatie:
Samenkomst op Hooibeekhoeve, alle proeven liggen op wandelafstand
Gekoppelde thema's & sectoren: